اخبار و اطلاعیه ها

۴ آبان ۱۳۹۶

اطلاعیه مهم: قابل توجه متقاضیان ثبت نام در فرآیند تکمیل ظرفیت دوره های کاردانی و کارشناسی مهرماه ۹۶

اطلاعیه بسیار مهم

قابل توجه متقاضیان ثبت نام در فرآیند تکمیل ظرفیت دوره های کاردانی و کارشناسی مهرماه ۹۶

داوطلبان جهت ثبت نام از روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۰۳ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۱۰ از ساعت ۱۵_۹ با در دست داشتن مدارک به مرکز آموزش رعد مراجعه نمایند.