اخبار و اطلاعیه ها

۳۰ مهر ۱۳۹۶

قابل توجه دانشجویان کاردانی حسابداری ورودی مهرماه۹۶ (کنسلی کلاس)

قابل توجه دانشجویان کاردانی حسابداری ورودی مهرماه۹۶

کلاس درس زبان پیش دانشگاهی  استاد خانم صدرایی منش روز یکشنبه ۳۰ مهرماه تشکیل نمیگردد.