اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ مهر ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ترم ۳

برنامه درسي دوره کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات-فناوری اطلاعات ترم ۳

نيمسال اول تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

شنبه

مدیریت ارتباط با مشتری

خانم رحیمی فرد

۱۴:۳۰-۱۲

۲

شنبه

هوش مصنوعی

آقای دکتر سلیمانی

۱۷ -۱۴:۳۰

۳

شنبه

نمایه سازی

آقای دکتر سلیمانی

۱۹- ۱۷

۴

پنج شنبه

سیستم های خبره

آقای قریشی

۱۰:۳۰- ۸

۵

پنج شنبه

تفسیر موضوعی قرآن

آقای معصومی

۱۲:۳۰- ۱۰:۳۰

۶

پنج شنبه

انقلاب اسلامی ایران

آقای معصومی

۱۴:۳۰- ۱۲:۳۰

۷

پنج شنبه

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آقای معصومی

۱۶:۳۰- ۱۴:۳۰

۸

پنج شنبه

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

خانم سکندری

۱۸:۳۰- ۱۶:۳۰