اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ مهر ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی ترم ۳

برنامه درسي دوره کاردانی حرفه ای روابط عمومی  ترم ۳

نيمسال اول تحصیلی  ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

سه شنبه

کارورزی (۲)

آقای جمالی

۱۰:۳۰- ۸

خانم رجایی

۲

سه شنبه

تربیت بدنی (۱)

آقای محمودآبادی

۱۲:۳۰- ۱۰:۳۰

۳

سه شنبه

ارتباط با رسانه

خانم رجایی

۱۲- ۱۰

۴

سه شنبه

مخاطب شناسی

خانم رجایی

۱۴:۲۰- ۱۲

۵

سه شنبه

زبان خارجی عمومی

آقای توکلی

۱۵:۵۰- ۱۴:۳۰

۶

پنج شنبه

اخلاق اسلامی

خانم زینعلی

۱۰- ۸

۷

پنج شنبه

جمع آوری و پردازش اطلاعات

خانم سکندری

۱۲:۳۰- ۱۰


**دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری دروس کارورزی (۲) و تربیت بدنی(۱) پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.