اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ مهر ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی ترم ۳

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی ترم ۳

نيمسال اول تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

دوشنبه

ورزش ۱

آقای محمودآبادی

۱۳:۲۰- ۱۱:۲۰

۲

چهارشنبه

حسابداری مالی پیشرفته (۱)

A

خانم حسین مردی

۱۶:۵۰- ۱۴:۳۰

B

۱۹:۱۰- ۱۶:۵۰

۳

چهارشنبه

پژوهش عملیاتی(۲)

A

خانم کشاورز

۱۹:۱۰- ۱۶:۵۰

B

۱۶:۵۰- ۱۴:۳۰

۴

پنج شنبه

بازار پول و سرمایه

خانم میلانی

۹:۳۰- ۷:۳۰

۵

پنج شنبه

زبان تخصصی مالی (۲)

آقای توکلی

۱۰:۳۰-۹:۳۰

۶

پنج شنبه

تجارت الکترونیک

آقای قریشی

۱۲:۳۰- ۱۰:۳۰

۷

پنج شنبه

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

خانم نصراله

۱۵- ۱۲:۴۰

۸

پنج شنبه

حسابداری منابع انسانی

آقای دکتر فخر

۱۷:۳۰- ۱۵

**دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری درس ورزش ۱ پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.