اخبار و اطلاعیه ها

۲۸ مهر ۱۳۹۶

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت فرهنگی- ورزشی ترم ۱

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای مدیریت فرهنگی- ورزشی  ترم ۱

نيمسال اول تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

شنبه

مدیریت منابع انسانی

آقای صدیقی مقدم

۱۴- ۱۲

۲

شنبه

مبانی سازمان و مدیریت

آقای صدیقی مقدم

۱۶:۵۰- ۱۴

۳

شنبه

سواد هنری و رسانه ای

خانم اکبرپور

۱۸:۴۵- ۱۶:۵۰

۴

یکشنبه

آشنایی با رشته های ورزشی

خانم عنبری

۱۴- ۱۲

۵

یکشنبه

تاریخ ورزش ایران و جهان

خانم عنبری

۱۶- ۱۴

۶

یکشنبه

انقلاب اسلامی

خانم زینعلی

۱۸- ۱۶

۷

یکشنبه

قوانین و مقررات عمومی

آقای رواقی

۲۰- ۱۸

۸

کاربینی

آقای محمودآبادی

*

*دانشجویان گرامی دقت نمایند: نحوه برگزاری درس کاربینی پس از هماهنگی با استاد مربوطه متعاقباً اعلام خواهد شد.