اخبار و اطلاعیه ها

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

برنامه امتحانات پایانی نیمسال سوم تحصیلی۹۶_۱۳۹۵

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال سوم  تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

برنامه سازی تحت وب

شنبه

۹۶/۰۶/۰۴

۱۲

۲

برنامه نویسی همروند

شنبه

۹۶/۰۶/۰۴

۱۲

۳

برنامه سازی شی گرا (کاردانی)

شنبه

۹۶/۰۶/۰۴

۱۲

۴

برنامه سازی شی گرا (کارشناسی)

شنبه

۹۶/۰۶/۰۴

۱۲

۵

ریاضی عمومی

شنبه

۹۶/۰۶/۰۴

۱۲

۶

مدیریت ارتباط با مشتری

شنبه

۹۶/۰۶/۰۴

۱۲

۷

تجارت الکترونیک

شنبه

۹۶/۰۶/۰۴

۱۲

۸

کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

شنبه

۹۶/۰۶/۰۴

۱۲

۹

طراحی الگوریتم ها

شنبه

۹۶/۰۶/۰۴

۱۲

۱۰

پایگاه داده ها

شنبه

۹۶/۰۶/۰۴

۱۲

۱۱

ساختمان و زبان ماشین

شنبه

۹۶/۰۶/۰۴

۱۲

۱۲

مهارت های مسئله یابی و تصمیم گیری

شنبه

۹۶/۰۶/۰۴

۱۲

۱۳

مدیریت استراتژیک

شنبه

۹۶/۰۶/۰۴

۱۲

۱۴

تربیت بدنی

شنبه

۹۶/۰۶/۰۴

۱۲

۱۵

ورزش

شنبه

۹۶/۰۶/۰۴

۱۲

۱۶

اخلاق اسلامی

شنبه

۹۶/۰۶/۰۴

۱۴

۱۷

انسان در اسلام

شنبه

۹۶/۰۶/۰۴

۱۴

۱۸

پژوهش عملیاتی۱

شنبه

۹۶/۰۶/۰۴

۱۴

۱۹

آمار و کاربرد آن در حسابداری

شنبه

۹۶/۰۶/۰۴

۱۴

۲۰

فرهنگ عمومی

یکشنبه

۹۶/۰۶/۰۵

۱۳:۳۰

۲۱

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

یکشنبه

۹۶/۰۶/۰۵

۱۳:۳۰

۲۲

اقتصاد خرد

یکشنبه

۹۶/۰۶/۰۵

۱۳:۳۰

۲۳

حسابداری مالی

یکشنبه

۹۶/۰۶/۰۵

۱۳:۳۰

۲۴

بازار پول و سرمایه

یکشنبه

۹۶/۰۶/۰۵

۱۳:۳۰

۲۵

انقلاب اسلامی ایران

دوشنبه

۹۶/۰۶/۰۶

۹:۳۰

۲۶

اندیشه اسلامی۱

دوشنبه

۹۶/۰۶/۰۶

۹:۳۰

۲۷

مدیریت اسلامی

دوشنبه

۹۶/۰۶/۰۶

۹:۳۰

۲۸

روانشناسی کار

دوشنبه

۹۶/۰۶/۰۶

۹:۳۰

۲۹

تفسیر موضوعی قرآن

سه شنبه

۹۶/۰۶/۰۷

۱۳

۳۰

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

سه شنبه

۹۶/۰۶/۰۷

۱۳

۳۱

حسابداری مالی پیشرفته (۱)

سه شنبه

۹۶/۰۶/۰۷

۱۳

۳۲

حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

سه شنبه

۹۶/۰۶/۰۷

۱۳

۳۳

مدیریت منابع انسانی

چهارشنبه

۹۶/۰۶/۰۸

۱۳

۳۴

زبان خارجی عمومی

چهارشنبه

۹۶/۰۶/۰۸

۱۳

۳۵

زبان تخصصی۱

چهارشنبه

۹۶/۰۶/۰۸

۱۳

۳۶

زبان تخصصی۲

چهارشنبه

۹۶/۰۶/۰۸

۱۳

۳۷

زبان تخصصی

چهارشنبه

۹۶/۰۶/۰۸

۱۳