اخبار و اطلاعیه ها

۱۷ مرداد ۱۳۹۶

قابل توجه دانشجویانی که با استاد جناب آقای محمودآبادی

اطلاعیه
قابل توجه دانشجویانی که با استاد جناب آقای محمودآبادی درس تربیت بدنی / ورزش اخذ نموده اند روز
سه‌شنبه مورخ ۲۴ مرداد ماه راس ساعت ۱۰:۳۰ در مرکز حضور یابند.