اخبار و اطلاعیه ها

۱۷ مرداد ۱۳۹۶

اطلاعیه: جهت دانشجویان استاد توکلی

اطلاعیه: جهت دانشجویان استاد توکلی

قابل توجه دانشجویانی که با استاد جناب آقای توکلی دروس (زبان عمومی، زبان تخصصی، زبان تخصصی ۱، ۲) اخذ نموده اند:
روز سه شنبه مورخ ۲۴ مرداد ماه ساعت ۱۵ به مرکز مراجعه نمایند.