اخبار و اطلاعیه ها

۱۷ مرداد ۱۳۹۶

اطلاعیه: جهت دانشجویانی که جهت انجام امور فارغ التحصیلی مراجعه ننموده اند

اطلاعیه: جهت دانشجویانی که جهت انجام امور فارغ التحصیلی مراجعه ننموده اند
به اطلاع دانشجویانی که جهت انجام امور فارغ التحصيلي مي رساند
در زمان اعلام شده مراجعه ننموده اند میرساند، تاریخ مراجعه بعدی متعاقبا اعلام خواهد
شد.بنابراین  در روزهای دیگر به هیچ عنوان پاسخی به مراجعه کنندگان داده نخواهد شد.