اخبار و اطلاعیه ها

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

اطلاعیه: روند تسویه حساب فارغ التحصیلان

اطلاعیه

فارغ التحصیلان (دانش آموختگان) جهت انجام مراحل صدور گواهینامه

موقت کاردانی وکارشناسی،طبق اطلاعیه صادر شده در سایت مرکز اقدام نمایند.


  1. روند تسویه حساب فارغ التحصیلان
  2. فرم تسویه حساب فارغ الحصیلان