اخبار و اطلاعیه ها

۲۷ تیر ۱۳۹۶

اطلاعیه: زمان اجرای کلاس های درس نیمسال تابستان ۹۵-۹۶

قابل توجه دانشجويان محترم

زمان اجرای کلاس های درس نیمسال تابستان ۹۵-۹۶

دانشجویانی که درس حسابداری مالی پیشرفته (۱) را با استاد خانم حسین مردی أخذ نموده اند كلاس از روز سه شنبه مورخ ۳ مردادماه ساعت ۱۵ و نیم تا ۱۷ و نیم برگزار مي گردد.

دانشجویانی که درس بازار پول و سرمایه را با استاد خانم میلانی أخذ نموده اند كلاس از روز سه شنبه مورخ ۳ مردادماه ساعت ۱۳ و نیم تا ۱۵ و نیم برگزار می گردد.

دانشجویانی که درس روانشناسی کار را با استاد خانم تاج زادمهر أخذ نموده اند كلاس از روز سه شنبه مورخ ۳ مردادماه ساعت ۱۳ تا ۱۵ و نیم برگزار مي گردد.