اخبار و اطلاعیه ها

۲۷ تیر ۱۳۹۶

پیام تسلیت: جناب آقای مهندس احمد میرزاخانی

جناب آقای مهندس احمد میرزاخانی

ریاست محترم هیأت رئیسه مرکز آموزش علمی- کاربردی

تحمل آخرین مهاجرت این مهاجر عرصه علم و دانش به سرای ابدی بسی سخت و جان فرساست، از خداوند برایتان صبر و اجر آرزومندیم.

آری عطش سیردر افاق و انفس او را به اقصی نقاط جهان و اوج قله ریاضیات کشاند و تلاش بی وقفه اش برای حل معمای فرم های غیرطبیعی درهندسه هزلولی برای دست یابی به حجم دقیق جهان و به رخ کشاندن عظمت خالق جهان هستی ستودنی و به یاد ماندنی خواهد بود.

یادش جاودان و راهش پررهرو باد.