اخبار و اطلاعیه ها

۲۶ تیر ۱۳۹۶

اطلاعیه مهم: آخرین زمان مراجعه جهت تایید انتخاب واحد نیمسال سوم ۹۶_۹۵ (تابستان)

اطلاعیه مهم: آخرین زمان مراجعه جهت تایید انتخاب

آخرین زمان مراجعه جهت تایید انتخاب واحد نیمسال سوم ۹۶_۹۵ (تابستان)روز چهارشنبه مورخ ۲۸ تیرماه تا ساعت ۱۵ می باشد.
عواقب عدم مراجعه حضوری دانشجو به عهده خود دانشجو می باش
د
.