اخبار و اطلاعیه ها

۱۸ بهمن ۱۳۹۵

اطلاعیه:روز سه شنبه ۱۹ بهمن از ۱۲ به بعد تعطیل میباشد

به اطلاعیه کلیه دانشجویان محترم میرساند مرکز رعد،
روز سه شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۹ از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ظهر  دایر میباشد،
و از ۱۲ به بعد تعطیل میباشد.