اخبار و اطلاعیه ها

۴ آبان ۱۳۹۵

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس درس استاد: آقای پاکزاد روز پنج شنبه

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس

كلاس درس استاد: آقای پاکزاد روز پنج شنبه

مورخ ۹۵/۰۸/۰۶ برگزار نمی­گردد.

*بدیهی است زمان برگزاری کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.*