اخبار و اطلاعیه ها

۲۹ مهر ۱۳۹۵

اصلاحیه اطلاعيه عدم تشکیل کلاس های درس استاد: خانم صادقی

اصلاحیه اطلاعيه عدم تشکیل کلاس

كلاس های درس استاد: خانم صادقی روز شنبه مورخ ۹۵/۰۸/۰۱ برگزار نمی­گردد.

و کلاسهای روز یکشنبه مورخ ۹۵/۰۸/۰۲ برگزار می­گردد


*بدیهی است زمان برگزاری کلاسهای جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.*