اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵

اطلاعیه کلاسهای جبرانی درس "متون ادبی" استاد: آقای عراقی

اطلاعيه کلاس جبرانی

کلاسهای جبرانی درس "متون ادبی" استاد: آقای عراقی روزهای دوشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۲۷ و ۹۵/۰۳/۰۳ ساعت  ۱۱- ۹ تشکیل می گردد.