اطلاعیه کلاس های کنسل شده

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس درس "پژوهش عملیاتی (۱)" استاد: آقای توکلی

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس

کلاس درس "پژوهش عملیاتی (۱)" استاد: آقای توکلی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۰۲/۹۵ ساعت  ۲۰- ۱۷:۳۰ تشکیل نمی گردد.

*بدیهی است زمان برگزاری کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد*