اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

اطلاعیه کلاس جبرانی درس "برنامه ریزی توسعه" استاد: خانم پولاد

اطلاعيه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس "برنامه ریزی توسعه" استاد: خانم پولاد روزهای پنجشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۳۰ و ۹۵/۰۳/۰۶

ساعت  ۱۰- ۸:۱۵ تشکیل می گردد.