اخبار و اطلاعیه ها

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

اطلاعیه کلاس جبرانی درس "طراحی الگوریتم" استاد: آقای فروزنده

اطلاعيه کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس "طراحی الگوریتم" استاد: آقای فروزنده روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۲۰

ساعت  ۱۹:۳۰- ۱۱ تشکیل می گردد.