اطلاعیه کلاس های جبرانی

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

اطلاعیه کلاس جبرانی سیستم های اطلاعاتی حسابداری استاد خانم نصر اله

اطلاعیه  کلاس جبرانی

کلاس جبرانی سیستم های اطلاعاتی حسابداری استاد خانم نصر اله  پنجشنبه ۹۵/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ صبح برگزار میگردد