اخبار و اطلاعیه ها

۲۲ اسفند ۱۳۹۴

اطلاعيه عدم تشکیل کلاسهای درس استاد: آقای فروزنده

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس

کلاسهای درس استاد: آقای فروزنده روز ­شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۱۴

تشکیل نمی­گردد.