اخبار و اطلاعیه ها

۲۲ اسفند ۱۳۹۴

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس استاد: خانم صادقی

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس

۹۳/کلاسهای درس استاد: خانم صادقی  روز یکشنبه مورخ ۰۱/۱۵

تشکیل نمی­گردد.