مرکز آموزش علمی کاربردی رعد | اطلاعیه کلاس های کنسل شده

اطلاعیه کلاس های کنسل شده

۱۷ اسفند ۱۳۹۴

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس درس"حسابداری مالی پیشرفته (۱)"

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس


کلاس درس"حسابداری مالی پیشرفته (۱)" استاد: آقای بیک زند ساعت ۲۰- ۱۶ روز چهار­شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۹ تشکیل نمی­گردد.

*بدیهی است زمان برگزاری کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.*