اطلاعیه کلاس های کنسل شده

۱۷ اسفند ۱۳۹۴

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس درس"حسابداری مالی پیشرفته (۱)"

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس


کلاس درس"حسابداری مالی پیشرفته (۱)" استاد: آقای بیک زند ساعت ۲۰- ۱۶ روز چهار­شنبه مورخ ۹۴/۱۲/۱۹ تشکیل نمی­گردد.

*بدیهی است زمان برگزاری کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.*