اخبار و اطلاعیه ها

۵ اسفند ۱۳۹۳

اطلاعیه مربوط به ملاقات حضوری با رئیس و معاونین مرکز

اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان عزیز و اساتید محترم می­رساند، ملاقات حضوری با آقای دکتر حسین علاقه­ بند رئیس مرکز، آقای دکتر محمود ایزدی معاون آموزشی و آقای محمدرضا جاودان معاون اداری مالی، به منظور رسیدگی به مسائل جاری آموزشی و خدماتی، روزهای دوشنبه هر هفته از ساعت ۹ الی ۱۶ میسر خواهد بود.

مقتضی است قبلاً با دفتر حوزه ریاست هماهنگی به عمل آید.

روابط عمومی

مرکز آموزش علمی- کاربردی رعد