اخبار و اطلاعیه ها

۱۱ تیر ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویانی که، جهت فارغ التحصیل شدن نیازمند اخذ دروس معرفی به استاد می باشند

قابل توجه دانشجویانی که، جهت فارغ التحصیل شدن نیازمند اخذ دروس معرفی به استاد می باشند می بایست بعد از ثبت نهایی نمرات در کارنامه تحصیلی ترم آخر، از روز دوشنبه مورخ ۲۴ تیرماه لغایت روز چهارشنبه مورخ ۲۶ تیرماه به واحد آموزش سرکارخانم ها صفری و مجرد مراجعه نمایند.

* قانون اخذ معرفی به استاد:

در صورتی که دانشجو در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر دو درس نظری برای فراغت از تحصیل داشته باشد، با تایید شورای مرکز و با رعایت سقف واحدهای آن نیمسال می تواند خارج از تاریخ امتحانات اعلام شده درتقویم آموزشی، امتحان آن درس را به صورت معرفی به استاد در آن نیمسال یا دوره تابستان بگذراند.