اخبار و اطلاعیه ها

۱۳ خرداد ۱۳۹۸

برنامه امتحانی: دروس مهندسی فناوری اطلاعات-ترم ۴

برنامه امتحانات پایانی نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

دروس مهندسی فناوری اطلاعات-ترم ۴

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

پیاده سازی مدل های تجارت الکترونیکی

یکشنبه

۹۸/۰۳/۲۶

۱۱

۲

نمایه سازی

پنجشنبه

۹۸/۰۳/۳۰

۱۴

۳

مدیریت ارتباط با مشتری

شنبه

۹۸/۰۴/۰۱

۹

۴

هوش مصنوعی

یکشنبه

۹۸/۰۴/۰۹

۱۱