اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

برنامه امتحانی: دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی – خانواده - ترم ۲

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی خانواده - ترم ۲

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

دوشنبه

۹۸/۰۳/۲۰

۱۴

۲

انقلاب اسلامی ایران

سه شنبه

۹۸/۰۳/۲۱

۱۴

۳

آسیب شناسی روانی

شنبه

۹۸/۰۳/۲۵

۸:۳۰

۴

بررسی مسائل خانواده های تک والدی

دوشنبه

۹۸/۰۳/۲۷

۱۴:۳۰

۵

فنون اصلاح رفتار

چهارشنبه

۹۸/۰۳/۲۹

۱۶

۶

ورزش۱

پنج شنبه

۹۸/۰۳/۳۰

۱۱:۳۰

۷

مسایل جمعیتی ایران

شنبه

۹۸/۰۴/۰۱

۱۱

۸

نظریه ها و مسائل اقتصادی خانواده

دوشنبه

۹۸/۰۴/۰۳

۱۱:۳۰

۹

زبان تخصصی

چهارشنبه

۹۸/۰۴/۰۵

۸:۳۰

۱۰

بهداشت روانی و مخاطرات حرفه ای

یکشنبه

۹۸/۰۴/۰۹

۱۱