اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

برنامه امتحانی: دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی - ترم ۲

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کاردانی حرفه ای مترجمی آثار مکتوب و متون رسمی زبان انگلیسی - ترم ۲

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

آزمایشگاه مقدماتی

یکشنبه

۹۸/۰۳/۱۹

۱۰

۲

اخلاق اسلامی

دوشنبه

۹۸/۰۳/۲۰

۱۴

۳

گفت و شنود مقدماتی

سه شنبه

۹۸/۰۳/۲۱

۱۰

۴

خواندن و درک مفاهیم مقدماتی

شنبه

۹۸/۰۳/۲۵

۸:۳۰

۵

ترجمه متون ساده

دوشنبه

۹۸/۰۳/۲۷

۸:۳۰

۶

تربیت بدنی

چهارشنبه

۹۸/۰۳/۲۹

۱۱:۳۰

۷

کاربرد اصطلاحات در ترجمه

شنبه

۹۸/۰۴/۰۱

۹

۸

دستور زبان مقدماتی

سه شنبه

۹۸/۰۴/۰۴

۱۱:۳۰

۹

فارسی

پنج شنبه

۹۸/۰۴/۰۶

۱۳:۳۰

۱۰

واژه شناسی

یکشنبه

۹۸/۰۴/۰۹

۸:۳۰