اخبار و اطلاعیه ها

۱۲ خرداد ۱۳۹۸

برنامه امتحانی: دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۳

برنامه زماني امتحانات پايانی نيمسال دوم تحصيلي ۹۸-۱۳۹۷

دوره کاردانی حرفه ای حسابداری گرایش مالی - ترم ۳

رديف

نام درس

زمان امتحان

ساعت امتحان

۱

اخلاق اسلامی

دوشنبه

۹۸/۰۳/۲۰

۱۴

۲

دانش خانواده و جمعیت

سه شنبه

۹۸/۰۳/۲۱

۱۴

۳

حسابداری شرکت های سهامی

شنبه

۹۸/۰۳/۲۵

۱۴

۴

سیستم سفارشات خرید و انبارداری

دوشنبه

۹۸/۰۳/۲۷

۸:۳۰

۵

زبان تخصصی مالی

چهارشنبه

۹۸/۰۳/۲۹

۱۴

۶

مدیریت مالی

دوشنبه

۹۸/۰۴/۰۳

۸:۳۰

۷

فارسی

پنج شنبه

۹۸/۰۴/۰۶

۱۳:۳۰