اخبار و اطلاعیه ها

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مدیریت امور فرهنگی- ورزشی(کلاس سرکار خانم اکبرپور)

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مدیریت امور فرهنگی- ورزشی

زمان برگزاری کلاسهای جبرانی دروس"کارگاه ارتباط تصویری" و"طراحی دکور و غرفه آرایی" استاد "سرکار خانم اکبرپور" روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۰۲ ساعت ۱۶-۱۳ برگزار می­گردد.