اخبار و اطلاعیه ها

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی(ارائه مستندات غیبت در امتحان)

"قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی"


چنانچه دانشجویی با "عذر موجه" در جلسات امتحانی پایان نیمسال برخی از دروس نتواند حضور یابد، لازم است حداکثر تا ۲ روز پس از امتحان درس مربوطه، مدارک و مستندات لازم را به همکاران محترم خانم­ها صفری، نوروزی و مجرد ارایه نماید در غیراینصورت برای دانشجو در درس موردنظر غیبت غیرموجه/"نمره صفر" منظور خواهد شد و هیچ عذری پذیرفته نخواهد بود.

" با آرزوی موفقیت"