اخبار و اطلاعیه ها

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

(اطلاعیه جهت اطلاع یافتن از وضعیت موجه/غیرموجه بودن غیبت (دانشجویان کارشناسی

دانشجویان گرامی کارشناسی به اسامی ذیل:

جهت اطلاع یافتن از وضعیت موجه/غیرموجه بودن غیبت بیش از۳/۱۶ در یک یا چند درس تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ۲۶ اردیبهشت ­ماه به واحدآموزش

(سرکارخانم صفری) مراجعه نمایند.


ردیف

نام ونام خانوادگی

نام درس

نام استاد

۱

مجید سالاروند

روانشناسی کار

خانم حسینی سده

تفسیرموضوعی قرآن

خانم زینعلی

تاریخ تحلیلی صدراسلام

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

خانم رفعت میلانی

زبان تخصصی۲

آقای توکلی

۲

سحر محبی نایه

روانشناسی کار

خانم حسینی سده

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

خانم میلانی

تاریخ تحلیلی صدراسلام

خانم زینعلی

زبان تخصصی۲

آقای توکلی

۳

جعفر سلطانی

روانشناسی کار

خانم حسینی سده

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

خانم زینعلی

تفسیرموضوعی قرآن

کاربرد نرم افزار حسابداری پیشرفته

خانم رضائیان

۴

حمیدرضا احمدزادی

روانشناسی کار

خانم حسینی سده

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

خانم میلانی

تفسیرموضوعی قرآن

خانم زینعلی

زبان تخصصی۲

آقای توکلی

کاربرد نرم افزار حسابداری پیشرفته

خانم رضائیان

۵

امیرحسین بدایتی

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

خانم میلانی

۶

میثم زندی رفیع

پژوهش عملیاتی ۱

آقای توکلی گلچه

آمار وکاربرد آن در حسابداری

خانم حسینی

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

خانم میلانی

کاربرد نرم افزار حسابداری پیشرفته

خانم رضائیان

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام درس

نام استاد

۷

عطیه غفاری قیوم

آمار وکاربرد آن در حسابداری

خانم حسینی

پژوهش عملیاتی۱

آقای توکلی گلچه

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

خانم میلانی

۸

علی حمزه جلالی

روانشناسی کار

خانم حسینی سده

تفسیرموضوعی قرآن

خانم زینعلی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

کاربرد نرم افزار حسابداری پیشرفته

خانم رضائیان

۹

حسین باقری

آمار و کاربرد آن در حسابداری

خانم حسینی

۱۰

حامد شرفیان سیگارودی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

خانم زینعلی

تفسیرموضوعی قرآن

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

خانم میلانی

کاربرد نرم افزار حسابداری پیشرفته

خانم رضائیان

۱۱

افسانه اظهری نسب

آمار و کاربرد آن در حسابداری

خانم حسینی

۱۲

امید مری

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

خانم میلانی

روش تحقیق در حسابداری

خانم علیزاده

۱۴

مریم درویش شهربابکی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

خانم زینعلی

تفسیرموضوعی قرآن

۱۵

محمد سعیدی ورنا

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تفسیرموضوعی قرآن

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

خانم میلانی

۱۶

حسن سبزی

پژوهش عملیاتی۱

آقای توکلی گلچه

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

خانم میلانی

۱۷

علیرضا کمالی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

خانم زینعلی

تفسیرموضوعی قرآن

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام درس

نام استاد

۱۸

مهسا کوهستانی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

خانم زینعلی

تفسیرموضوعی قرآن

۱۹

سحر بصیرت نیا

زبان تخصصی۲

آقای توکلی

۲۰

فاطمه نعمت زاده

زبان تخصصی۲

۲۱

اصغر دهنادی

روش تحقیق در حسابداری

خانم علیزاده

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

خانم نصراله

حسابداری مالی پیشرفته ۱

۲۲

الناز صالحی راد

روش تحقیق در حسابداری

خانم علیزاده

۲۳

مهدی پازوکی

برنامه ریزی توسعه

خانم پولاد

۲۴

شهناز احمدپور

اصول نگارش

خانم صدرایی منش

۲۵

ناهیدسادات غفاری

ترجمه همزمان امور ادبی و هنری

خانم معززی

ترجمه همزمان امور فرهنگی و اجتماعی

خواندن و درک متون پیشرفته

آقای توکلی

۲۶

سعید حسین بانی

مدیریت تشریفات، رویدادها

خانم تاج زادمهر

۲۷

عطیه بهشتی

کارگاه ارتباط تصویری

خانم اکبرپور

۲۸

عباسعلی تیموری

۲۹

فریبا صمدی

۳۰

مهدی ابراهیم

۳۱

حمیدرضا مهرایی

۳۲

فریبا صمدی

طراحی دکور و غرفه آرایی

۳۳

مهدی ابراهیم

۳۴

عباسعلی تیموری

۳۵

عطیه بهشتی

۳۶

محمد امیراحمدی

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام درس

نام استاد

۳۷

عباسعلی تیموری

مدیریت تشریفات، رویدادها

خانم تاج زادمهر

۳۸

مهدی ابراهیم

۳۹

عطیه بهشتی

۴۰

جهان ارفعی

بهداشت روانی و مخاطرات حرفه­ای

آقای باقری شیره جینی

۴۱

زهرا اینانلو

۴۲

مجتبی فتائی

۴۳

ابراهیم نجار عجم

۴۴

شبنم اولادی

۴۵

زهرا قربانی پور

۴۶

سیدمحمدامین احمدی

کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان

خانم مقصودنیا

سیستم های خبره

سیستم های اطلاعات مدیریت

۴۷

سیدمجید سهرابی سده

سیستم های خبره

سیستم های اطلاعات مدیریت

۴۸

معین دلاوری

حقوق بازرگانی پیشرفته

آقای رازقی

۴۹

سجاد خسروآبادی

آمار و کاربرد آن در حسابداری

خانم حسینی

پژوهش عملیاتی۱

آقای توکلی گلچه

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

خانم میلانی

۵۰

پویا مرادی

پژوهش عملیاتی ۲

آقای بدیهی

۵۱

محیا باقری

۵۲

فرناز بهرامی

۵۳

مریم رحمانی

ردیف

نام ونام خانوادگی

نام درس

نام استاد

۵۴

فریبا صمدی

مدیریت تشریفات، رویدادها

خانم تاج زادمهر

۵۵

فرنوش صبحی

زبان تخصصی

خانم خاقانی فرد

۵۶

الناز صالحی راد

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

خانم میلانی

۵۷

افشین بشیری

۵۸

فاطمه عباسی

۵۹

فاطمه غلامی

۶۰

فرزین مرادی

۶۱

فاطمه نعمت زاده

۶۲

نگار نصیرقاضی

بازار پول و سرمایه

خانم پولاد