اخبار و اطلاعیه ها

۴ اسفند ۱۳۹۷

اطلاعیه مهم: آخرین مهلت مراجعه حضوری جهت تایید انتخاب واحد و پرداخت شهریه

اطلاعیه مهم

آخرین مهلت مراجعه حضوری جهت تایید انتخاب واحد و پرداخت شهریه

شنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ الی سه شنبه ۱۳۹۷/۱۲/۰۷

ساعت مراجعه ۱۰ الی ۱۵:۳۰

لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه کلیه عواقب به عهده شخص دانشجو می باشد