اخبار و اطلاعیه ها

۱ اسفند ۱۳۹۷

اطلاعیه تمـدیـد زمان ثبت میهمان

اطلاعیه تمـدیـد زمان ثبت میهمان

زمان تمـدیـد ثبت درخواست میهمان برای نیمسال دوم تحصیلی ۹۸-۹۷ در سامانه آموزشی دانشگاه از تاریخ ۹۷/۱۲/۰۴ لغایت ۹۷/۱۲/۰۷ می باشد.