اخبار و اطلاعیه ها

۱۷ بهمن ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی- خانواده ترم ۲

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای مددکاری اجتماعی- خانواده  ترم ۲

نيمسال دوم تحصیلی  ۹۸-۱۳۹۷

 

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

دوشنبه

انقلاب اسلامی ایران

آقای معصومی

۱۰- ۸

۲

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

۱۲- ۱۰

۳

آسیب شناسی روانی

خانم زایرزاده

۱۴- ۱۲

۴

فنون اصلاح رفتار

۱۷- ۱۴

۵

چهارشنبه

بهداشت روانی و مخاطرات حرفه ای

آقای باقری

۱۱- ۸

۶

مسایل جمعیتی ایران

آقای دکتر فکر آزاد

۱۳- ۱۱

۷

بررسی مسائل خانواده های تک والدی

۱۵:۱۵- ۱۳:۱۵

۸

نظریه ها و مسائل اقتصادی خانواده

خانم دکتر خاقانی

۱۷:۱۵- ۱۵:۱۵

۹

زبان تخصصی

۱۹- ۱۷:۱۵

۱۰

جمعه

ورزش(۱)

خانم عنبری

۱۰- ۸