اخبار و اطلاعیه ها

۱۴ بهمن ۱۳۹۷

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی ترم ۳

برنامه درسي دوره کارشناسی حرفه ای حسابداری مالی ترم ۳

نيمسال دوم تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

رديف

روزهاي هفته

نام درس

نام استاد

ساعت تشكيل

۱

یکشنبه

روش تحقیق در حسابداری

خانم نظری

۱۵- ۱۳

۲

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

خانم زینعلی

۱۷- ۱۵

۳

تجارت الکترونیک

خانم مقصودنیا

۱۹- ۱۷

۴

پنج شنبه

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

خانم نصراله

۱۰- ۸

۵

پژوهش عملیاتی۲

آقای بدیهی

۱۲- ۱۰

۶

حسابداری مالی پیشرفته۱

آقای بیک زند

۱۵- ۱۲:۳۰

۷

بازار پول و سرمایه

خانم پولاد

۱۷- ۱۵

۸

روانشناسی کار

خانم کرزه بر

۱۹- ۱۷