سرپرست معاونت نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی خبرداد:

سرپرست معاونت نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی جزئیات انتشار دفترچه های پذیرش دانشجو در دروه های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته این دانشگاه را تشریح کرد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی خبرداد:

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: در راستای حرکت به سمت توسعه کیفی دانشگاه برنامه داریم پذیرش دانشجو براساس مامویت ها و اهداف مراکز دانشگاه صورت گیرد.

تعداد بسیار زیادی از افراد دارای معلولیت را دانشجویان تشکیل می‌دهند؛ دانشجویانی که با وجود مشکلات متعدد سر کلاس‌ها حضور می‌یابند و گاه موفقیت‌هایشان از هم سن و سال‌های سالم‌شان بیشتر است هر چند با تصویب قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال ۸۳ نور امیدی در دل دانشجویان جرقه زد چرا که.....

اولقبل۱۲۳۴۵۶۷ ... بعدآخر

بعد آخر قبل اول ۴/۸۹

اطلاعیه ها