کلاس های کنسل شده

مشاهده آرشیو قدیمی

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس کلاسهای درس استاد: خانم فلاح پور روز پنج­شنبه مورخ ۹۵/۰۱/۱۹ تشکیل نمی­گردد.

اطلاعیه عدم تشکیل کلاس کلاس درس: کارگاه تکنیک های تصویرسازی استاد: آقای سلماسی در روز شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۰۴ تشکیل نمی­گردد. *بدیهی است زمان برگزاری کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد.*

اطلاعيه عدم تشکیل درس استاد خانم صادقی نام درس تاریخ عدم تشکیل زبان تخصصی مالی (۲) چهارشنبه ۹۵/۰۲/۱۵ کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته گروههای (B و C) چهارشنبه ۹۵/۰۲/۱۵ کاربرد نرم افزارهای حسابداری پیشرفته گروه A پنج شنبه ۹۵/۰۲/۱۶ حقوق بازرگانی چهارشنبه ۹۵/۰۲/۱۵

اطلاعيه عدم تشکیل کلاسهای درس استاد خانم همتی نام درس تاریخ عدم تشکیل ارتباطات انسانی پنج شنبه ۹۵/۰۲/۲۳ روانشناسی کار یکشنبه ۹۵/۰۲/۱۹

اطلاعيه عدم تشکیل کلاس کلاس درس “پژوهش عملیاتی (۱)” استاد: آقای توکلی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۰۲/۹۵ ساعت  ۲۰- ۱۷:۳۰ تشکیل نمی گردد. *بدیهی است زمان برگزاری کلاس جبرانی متعاقباً اعلام خواهد شد*

قابل توجه دانشجویان کاردانی حسابداری ورودی مهرماه۹۶ کلاس درس زبان پیش دانشگاهی  استاد خانم صدرایی منش روز یکشنبه ۳۰ مهرماه تشکیل نمیگردد.