کلاس های جبرانی

مشاهده آرشیو قدیمی

اطلاعیه کلاس جبرانی کلاس جبرانی درس “کارآفرینی” استاد: آقای صدیقی مقدم روز شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۰۸ ساعت  ۱۲- ۸ تشکیل می گردد.

اطلاعيه جبرانی کلاسهای درس استاد خانم همتی نام درس تاریخ برگزاری جبرانی ارتباطات انسانی پنج شنبه ۹۵/۰۲/۳۰ از ساعت ۱۹:۳۰- ۱۵:۳۰ پنج شنبه ۹۵/۰۳/۰۶ از ساعت ۱۹:۳۰- ۱۶:۳۰ روانشناسی کار سه شنبه ۹۵/۰۳/۰۴ از ساعت ۱۹:۳۰- ۱۵:۳۰

اطلاعيه تشکیل جبرانی کلاسهای درس استاد خانم قاسمعلی نام درس تاریخ برگزاری جبرانی جامعه شناسی فرهنگی پنج شنبه ۹۵/۰۲/۲۳ از ساعت ۱۹:۵۰- ۱۸:۱۵ پنج شنبه ۹۵/۰۲/۳۰ از ساعت ۱۵- ۹ پنج شنبه ۹۵/۰۳/۰۶ از ساعت ۱۶:۳۰- ۱۳:۳۰

اطلاعیه  کلاس جبرانی کلاس جبرانی سیستم های اطلاعاتی حسابداری استاد خانم نصر اله  پنجشنبه ۹۵/۰۲/۲۳ ساعت ۸:۳۰ الی ۱۰ صبح برگزار میگردد

اطلاعيه کلاس جبرانی کلاس جبرانی درس “طراحی الگوریتم” استاد: آقای فروزنده روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۲۰ ساعت  ۱۹:۳۰- ۱۱ تشکیل می گردد.

اطلاعيه کلاس جبرانی کلاس جبرانی درس “مدیریت خدمات فناوری اطلاعات” استاد: خانم باورصاد روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۲/۲۷ ساعت  ۱۳- ۹ تشکیل می گردد.

اطلاعيه کلاس جبرانی کلاس جبرانی درس “برنامه نویسی مقدماتی” استاد: خانم ترابی روز شنبه مورخ ۹۵/۰۲/۱۸ ساعت  ۱۳- ۱۰ تشکیل می گردد.

قابل توجه دانشجویان کارشناسی مدیریت امور فرهنگی- ورزشی زمان برگزاری کلاسهای جبرانی دروس”کارگاه ارتباط تصویری” و”طراحی دکور و غرفه آرایی” استاد “سرکار خانم اکبرپور” روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۰۲ ساعت ۱۶-۱۳ برگزار می­گردد.

قابل توجه دانشجویان کاردانی روابط عمومی زمان برگزاری کلاسهای جبرانی دروس”اصول و فنون تبلیغات” و”کاربرد وسایل سمعی و بصری” استاد “سرکار خانم اکبرپور” روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۰۳/۰۹ ساعت ۱۶-۱۳ برگزار می­گردد.

“قابل توجه دانشجویان کارشناسی حسابداری مالی ترم۳ “ به اطلاع می­رساند، کلاس جبرانی درس”پژوهش عملیاتی۲” استاد جناب آقای بدیهی روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۲/۱۷ ساعت ۱۶ الی ۱۸  برگزار می­گردد. لازم به ذکر است در صورت عدم حضور در کلاس توجیهی، عواقب ناشی از آن به عهده شخص دانشجو می­باشد.