قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی روابط عمومی ترم ۱

۱۱ آذر ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان گرامی کاردانی روابط عمومی ترم ۱

کلاس درس روانشناسی اجتماعی استاد سرکارخانم علیزاده روز دوشنبه ۱۱ آذرماه برگزار نمی گردد.