توجه: قابل توجه دانشجويان توانياب گرامي

۵ مهر ۱۳۹۹

توجه

قابل توجه دانشجويان توان ياب گرامي

جهت تكميل مدارك بهزيستي، كپي كارت ملي، كپي شناسنامه، كپي كارت بهزيستي در يك برگه ي A4 به صورت نمونه زیر به امور مالي مركز ارائه دهيد.

لازم به ذكر است عدم ارائه مدارك در زمان تعيين شده منجر به پرداخت شهريه توسط دانشجو خواهد شد.

با تشكر

امور مالي مركز

اسامي دانشجويان به شرح ذيل مي باشد:
اقايان : محسن معظمي، دانيال حسامي، اميرحسين صحبتي، مهراب محسني زاده.
خانم ها: زهرا حق بيان، مرجان موسوي مقدم، صغري فلاح اكبرپور، مرضيه شعاعي، سعيده پور معصومي، الهام عبدلي، مريم عرب