شرکت در نظر سنجی آزمون متمرکز

۴ مرداد ۱۳۹۹

دانشجویان گرامی به اسامی ذیل هرچه سریعتر تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخ ۴ مردادماه، وارد سامانه آزمون متمرکز گردند و در نظر سنجی آزمون شرکت نموده و و مشخصات شخصی خود را چک نمایند.
لازم به ذکر است در صورت عدم مراجعه به سایت مربوطه، امکان شرکت در ازمون دروس متمرکز را نخواهند داشت و عواقب ناشی از آن به عهده شخص دانشجو میباشد.

  1. ایلیا علی بابایی
  2. سعیده قاسمی طریی
  3. مهسا نظری
  4. امیرحسین مقصودی
  5. پرستو خدابنده لو
  6. کوروش غریب نژاد
  7. ماه طلعت گودرزی
  8. منصوره جمشیدزاده

آدرس آزمون های متمرکز :http://examuast.ir