نتایج سطح‌‌بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۹۹ اعلام شد

۸ مرداد ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محسن محمدزاده معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی از نتایج سطح بندی مراکز آموزش علمی کاربردی در سال ۹۹ خبر داد.

معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود: برای سومین سال متوالی در سال ۱۳۹۹و با مشارکت مراکز آموزش علمی­ کاربردی، واحدهای ستادی و استانی این دانشگاه، مراکز آموزشی ارزیابی و سطح  بندی شدند که نتایج آن در سامانه سطح ‌بندی به نشانیcrs.uast.ac.ir با دسترسی اختصاصی در اختیار هر کاربر قرار گرفته است.

وی گفت: در فرآیند مذکور مراکز بر اساس مدلی مشتمل بر ۸ عامل، ۵۸ ملاک و ۱۸۳ نشانگر ارزیابی و با احتساب امتیازات کسب شده، تعیین سطح شدند که بر این نتایج ۲۲۵ مرکز در سطح دو، ۲۳۵ مرکز در سطح سه و ۱۸ مرکز در سطح چهار قرار گرفتند. بدیهی است سطوح تعیین شده مبین وضعیت جاری هر یک از مراکز آموزش علمی کاربردی بوده و نتایج حسب سطح عملکرد و میزان تحقق توصیه ­های اصلاحی؛ در ارزیابی ­های بعدی متغیر است.

دکتر محسن محمدزاده عنوان کرد: مراکز آموزش علمی کاربردی متناسب با نتایج کسب شده در دو جنبه سطح­ بندی شدند. نخست براساس نتایج حاصل از ارزیابی سال جاری در سطوح چهارگانه و زیر سطح­ های مربوط به آن تعیین وضعیت شده و سپس باتوجه به سیر تحولی عملکرد سال جاری در قیاس با ارزیابی گذشته بسته به میزان تغییر نمره در یکی از حالت­های پیشرفت، مانا و پسرفت قرار گرفتند.

وی اظهار داشت: بنابر موارد مذکور، میزان و نوع بهره­ مندی مراکز از تدابیر نظارتی در قالب بسته­ های تشویقی، حمایتی، هدایتی و هشداری تابع قواعد و نتایج بررسی­ های فوق است. علاوه بر بسته­ های فوق؛ عملکرد ۱۰ مرکز برتر علمی کاربردی در کشور و مراکز برتر هر استان به ترتیب توسط دکتر محمدحسین امید رئیس و معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی مورد تقدیر قرار گرفت.

همچنین معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی بیان کرد: به ­منظور تبیین شفاف مولفه ­های موثر در کیفیت آموزش­های علمی کاربردی، هدایت و ترغیب مراکز آموزشی برای پرداختن به امور دارای اولویت، متناسب با نتایج و سطح هر مرکز، تمهیدات و ضرورت­ های اصلاحی به تفکیک نشانگرها تبیین و در بخش گزارش ­های سامانه مذکور قابل دسترسی است.

۱۰مرکز برتر آموزش علمی کاربردی در کشور

مراکز برتر استانی

سطح بندی براساس عملکرد