مدرسان و تيم آموزشي

  • تیم آموزشی
نام و نام خانوادگی مدرک و رشته تحصیلی حوزه همکاری رزومه
دکتر حسین علاقه بند دکتری پزشکی رادیوتراپی ریاست دارد
آقاي دكتر محمود ايزدي دکتراي برق (کنترل) معاونت آموزش دارد

 

نام و نام خانوادگی مدرک و رشته تحصیلی حوزه همکاری ایمیل
محمدرضا جاودان لیسانس، مدیریت صنعتی معاونت اداری و مالی edari@raad-ac.ir
اعظم بیات دانشجوی دکترا رشته شیمی و حاصلخیری خاک کارشناس امور مدرسان Lecturer@raad-ac.ir
مژگان رفیعی کارشناسی رشته زبان انگلیسی کارشناس امور آموزشی ترمیک podemani@raad-ac.ir
مهری صفری کارشناسی علوم تربیتی (مدیریت آموزشی و برنامه ریزی) کارشناس امور آموزش ترمیک termic@raad-ac.ir
زهرا نوروزی کارشناسی علوم تربیتی (مشاوره) کارشناس امور دانشجویی refahi@raad-ac.ir
سمیرا قلخانی دیپلم مسئول دفتر ریاست info@raad-ac.ir
مونا مجرد کاردانی مددکاری اجتماعی مسئول امور بایگانی student@raad-ac.ir

 

  • مدیران گروه
نام و نام خانوادگی
مدرک و رشته تحصیلی مدیر گروه ایمیل
شهلا حسنی کلهری دکتری ایران شناسی، مردم شناسی دروس عمومی و پایه sh.hasanikalhori@raad-ac.ir
نسرین صانعی کارشناس ارشد، مددکاری اجتماعی مددکاری اجتماعی n.sanee@raad-ac.ir
حمیرا صفاتی کارشناسی ارشد، پژوهش هنر گرافیک h.sefati@raad-ac.ir
زهرا لشگری دکتری مدیریت بازرگانی ، حسابداری حسابداری z.lashkari@raad-ac.ir
محمد جواد رجائیان دکتری ریاضی محض نرم افزار m.rajaian@raad-ac.ir
حسن محمودآبادی برجلوئی کارشناسی ارشد تربیت بدنی تربیت بدنی
سرکار خانم اصلانی مترجمی زبان انگلیسی