قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی که نیاز به ماشین حساب دارند

۱۹ دی ۱۳۹۸

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی

 

استفاده از موبایل به عنوان ماشین حساب یا ماشین حساب دیگر دانشجویان در جلسه امتحان مجاز نمی­باشد.

 توصیه می­گردد:

حتماً ماشین حساب به همراه داشته باشید.

مراقبین محترم نیز هیچ گونه تعهدی در قبال فراهم کردن ماشین حساب برای شما نخواهند داشت.