قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی کارشناسی حسابداری مالی

۱۷ مهر ۱۳۹۸

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی کارشناسی حسابداری مالی

کلیه کلاسهای استاد آقای حبیب زاده در درس مدیریت بیمه و بانکداری روز پنج شنبه ۱۸ مهرماه برگزار نمیگردد.