قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی کارشناسی مددکاری اجتماعی ترم۳

۲۷ آبان ۱۳۹۸

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی کارشناسی مددکاری اجتماعی ترم۳

کلاس درس ژنتیک ساعت ۱۱ استاد سرکارخانم مهدوی روز دوشنبه ۲۷ آبان ماه برگزار نمی گردد.