قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی کارشناسی حسابداری مالی ترم۱

۹ آبان ۱۳۹۸

قابل توجه کلیه دانشجویان گرامی کارشناسی حسابداری مالی ترم۱

کلاس درس حسابداری سیستم های اطلاعاتی ساعت ۱۴ استاد خانم نصرالله روز پنجشنبه ۹ آبان ماه برگزار نمی گردد.